Památky v Humpolci

 

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky

Muzeum nabízí pět stálých expozic – stálá výstava indiánů ve skutečné velikosti, expozice loutek, sbírka starých zbraní,  kolo “kostitřas” a mnoho dalšího. 

 


HLINÍKárium

Díky slavné hlášce “Hliník se odstěhoval do Humpolce!”  z oblíbeného českého filmu “Marečku, podejte mi pero!” vzniklo v Humpolci recesistické muzeum. To nabízí odpověď na otázku, jak to vlastně s tím Hliníkem doopravdy bylo.

 


Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše mezi Horním a Dolním náměstím nabízí možnost výstupu na svoji věž, která je nejvyšší v Humpolci. Z jejího vrcholu se Vám nabídne výhled na celé město. 

 


Židovský hřbitov

naleznete   na  kraji  města  v areálu lesoparku  pod  hradem Orlík. Leží také na trase naučné stezky Březina. Založen  byl  v  roce  1719   a  během  své existence byl dvakrát  rozšířen.  Na  hřbitově  je  přes  760 náhrobních kamenů,  z nichž  některé  jsou  umělecky  velmi  cenné. Mezi nejcennější  patří  stély  barokní  a  klasicistní.  Na starších  náhrobbcích  jsou  nápisy  psané  hebrejsky, na mladších  pak německy a česky.  Hřbitov sloužil pro Židy z   širokého  okolí,  jsou  zde  pochování  také   předci  a příbuzní   hudebního   skladatele   Gustava   Mahlera  a spisovatele Franze Kafky.Poslední pohřeb zde proběhl v roce 1948.
Není zde pravidelná návštěvní doba, prohlídku s výkladem   si   můžete  sjednat telefonicky se správcem této památky. Pokud  máte  zájem  prohlédnout si židovský hřbitov bez průvodce, můžete si zapůjčit klíče  v Muzeu Dr. Aleše na Horním náměstí nebo v Turistickém informačním  centru na  Havlíčkově náměstí.

 


Městská naučná stezka “Po stopách historie”

Naučná stezka Vás provede po městě Humpolci a seznámí vás s architekturou a historií významných historických budov ve městě.

 


Naučná stezka Březina

Nenáročná okružní stezka měřící zhruba 10 km vás provede krásnými lesy v blízkém okolí Humpolce. Na stezku se můžete napojit již na Horním náměstí. Stezka vede kolem židovského hřbitova, hradu Orlík a nabízí cestou celou řadu zajímavostí ze světa přírody.

 


Skanzen Zichpil

„Čtvrť“ Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci „za městem“ začali na tomto místě usazovat koncem 17. století. Pojmenování lokality „Zichpil“ je však prokazatelně starší, ale souvislá zástavba se zde nenalézala. Roku 1785 zde byl vystavěn dodnes unikátně zachovalý toleranční kostelík, který je prohlášenou nemovitou kulturní památkou.

 


Hrad Orlík

Zřícenina hradu Orlík se nachází zhruba 3 km od našeho penzionu. Vydat se k ní můžete přes hadinské rybníky a školní statek nebo přes Horní náměstí po naučné stezce Březina. Cestou můžete navštívit také židovský hřbitov, kolem kterého naučná stezka vede, a který patří mezi Humpolecké památky.
Středověký hrad Orlík můžete navštívit v kterémkoliv období, avšak v letních měsících se zde pořádají nejrůznější akce.

 


Včelařský skanzen

Uprostřed města skrytý v zeleni je ojedinělý včelařský skanzen. Přijďte si prohlédnout překrásně vymalované včelařské úly z různých koutů světa.

 


Školní statek

Příjemnou procházkou od penzionu můžete dojít až ke školnímu statku v Humpolci. Můžete navštívit areál a prohlédnout si zde kromě hospodářských zvířat a koní také ne úplně obvyklá zvířata v těchto krajích. Celý areál je volně přístupný veřejnosti a otevřený po celý den, v pracovní dny i o víkendech.

V okolí statku se nachází rybníky a příjemný lesopark, kterým se můžete vydat na hrad Orlík buď po modré turistické značce nebo po naučné stezce Březina.